Meny

Asyl

När en person kommer till Sverige och önskar söka asyl får sökanden i vissa fall hjälp av en jurist. Denna jurist kallas då för ett offentligt biträde. Juristens roll är att föra den sökandes talan, och alltså framföra de argument som finns för att asylansökan ska få bifall. Juristen arbetar alltså helt självständigt och är inte på något sätt kopplad till eller styrd av Migrationsverket.

Asylmål accepteras av byrån i den mån förordnandet sker genom Migrationsverket. Du kan hos Migrationsverket begära att ett biträde från Advokatfirman Mats Revborn ska förordnas.

Byrån tar inte mål av privat natur i detta område, alltså ärenden där den sökande själv står för hela kostnaden.