Meny

Brottmål

Antingen du är offer för ett brott eller har blivit anklagad för att ha begått ett brott kan du få biträde av en jurist.

Är du offer för brott kallas du för målsägande. Juristens uppgift blir då att gå in som målsägandebiträde. Det betyder att han sitter tillsammans med dig på åklagarsidan och är som ett stöd genom rättegången och också med rätt att ställa egna frågor till den tilltalade. Målsägandebiträdet hjälper dig även att kräva skadestånd för det du utsatts för. Det är domstolen som avgör om man har rätt till ett målsägandebiträde.

Det är också domstolen som avgör om du som misstänkts för brott har rätt till en offentlig försvarare. Att försvararen är offentlig innebär bland annat att det i de fall där din ekonomi inte räcker till, är staten som står för kostnaden för ditt försvar. I de fall där du som åtalas och döms för brott har en tillräckligt god ekonomi, kan det bli så att du själv får stå för delar av eller hela kostnaden. I de fall blir du återbetalningsskyldig till staten, inte till advokaten som försvarat dig.

En offentlig försvarare fås genom ett förordnande från tingsrätten. Detta sker normalt genom att domstolen via åklagaren får in en begäran om förordnande av offentlig försvarare. I det läget kontaktar de antingen advokat via en lista som de följer, eller den advokat du som misstänkt eventuellt begärt att få. Det är alltid den som du som tilltalad/offer önskar få som har rätt att bli tillfrågad först. Dock är det ingen garanti att man får den advokat man begär även om den advokaten är verksam i närheten. En advokat som tillfrågas, kan vara förhindrad att åta sig uppdraget på grund av jäv, andra åtaganden eller annat skäl.