Meny

Familjemål

Om Du som lever tillsammans med en annan människa går igenom en skilsmässa, eller separation i ett samboförhållande, kan det uppstå oenighet om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur och när barnen ska ha rätt att umgås med den förälder de inte ska bo hos. Som tvistande bör man först ha försökt att lösa konflikten genom möten hos familjerätten. Den verkar i socialnämndens regi. I de fall där läget är låst kan det bli nödvändigt att gå vidare med hjälp av advokat. Tingsrätten kommer då med hjälp av utredning från socialnämnden besluta om vem som ska tilldelas vårdnad, var barnen ska ha sitt stadigvarande boende och hur barnens umgänge med den andre föräldern skall se ut.

Hjälp att finansiera den här typen av mål finns i många fall att få inom antingen rättsskydd eller rättshjälp. Rättskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och kan tas i anspråk om man haft försäkring i två år. Försäkringsbolagens rättsskydd gäller dock oftast inte om tvisten uppkommer inom ett år från separationen.

Har man ingen hemförsäkring eller den försäkring man har inte erbjuder rättsskydd, får man söka rättshjälp. Rättshjälp söker man via tingsrätten eller rättshjälpsmyndigheten. Saknar man försäkring och tjänar tillräckligt mycket pengar, kan man dock inte beviljas rättshjälp utan får i de fallen stå kostnaden själv.