Meny

Vi vill upplysa dig om att du i vissa fall kan vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som prövar ekonomiska krav som konsumenter ställer mot advokatbyråer och arvodestvister.  Mer information om konsumenttvistnämndens arbete hittar du på deras hemsida www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden